Biuletyn Informacji Publicznej - MOPS Żywiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w skrócie MOPS znajduję się przy ul. Zamkowej 10 w Żywcu.

 postać trzymająca sie za głowę i opierająca się o znak zapytania                

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga osobom i rodzinom jeśli znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.       

    na dwóch stykających się dłoniach dwie postaci podają sobie ręce

Wspiera je pieniężnie, rzeczowo oraz w formie usług.   

                                                                                                                                                                                                            

tel  + 48 33 475 70 00

email: do@mops-zywiec.pl
http:// www.mops-zywiec.pl

ePUAP
/pin22/skrytka